Skládací přívěsy - UNIS     

JAK NAKUPOVAT » Dokumenty pro přihlášení

Pro přihlášení přívěsů jsou zapotřebí tyto dokumenty:

  • vyplněná přihláška k registraci vozidla : prihlaska_k_registraci_vozidla.pdf
  • originál velkého technického průkazu
  • doklad o koupi vozidla, např. faktura nebo kupní smlouva
  • originál zelené karty
  • souhlas vlastníka přívěsu v případě, že je odlišný od provozovatele: plna_moc.doc
  • doklady totožnosti vlastníka popř. držitele přívěsu
  • doklad o zaplacení správního poplatku: spravni-poplatky