Skládací přívěsy - UNIS     

JAK NAKUPOVAT

Pro přihlášení přívěsu jsou zapotřebí tyto dokumenty:

  • Vyplněná přihláška k registraci vozidla
  • Originál velkého technického průkazu
  • Doklad o koupi přívěsu např. faktura nebo kupní smlouva
  • Originál zelené karty( v případě elektronicky zaslané musí být barevně vytištěna)
  • Doklady totožnosti vlastníka, popřípadě držitele přívěsu
  • souhlas vlastníka přívěsu v případě, že je odlišný od provozovatele přívěsu
  • doklad o zaplacení správního poplatku